Bệnh lý về mạch máu

Trị giãn mao mạch

hình ảnh trước sau trị giãn mao mạch

Hiệu quả thực tế có thể khác nhau tuỳ cơ địa của từng người.

hình ảnh trước sau trị giãn mao mạch