Làm mờ sẹo

Trị sẹo lồi

Trị sẹo bỏng

Trị sẹo lõm

trị sẹo lồi

Hiệu quả thực tế có thể khác nhau tuỳ cơ địa của từng người.

trị sẹo lồi

 

trị sẹo bỏng

Hiệu quả thực tế có thể khác nhau tuỳ cơ địa của từng người.

trị sẹo lõm

Hiệu quả thực tế có thể khác nhau tuỳ cơ địa của từng người.

trị sẹo lõm